Kasvatus


Kasvatamme pienimuotoisesti labradorinnoutajia virikerikkaassa ja tur-
vallisessa kotiympäristössä. Harrastuksemme alkoi 1995, kun ensim-
mäinen labradorinnoutajamme, ruskea Alma-tyttö, muutti kotiimme.
Saimme kennelnimen 1996 ja ensimmäinen pentueemme syntyi 1997.
Tähän mennessä olemme kasvattaneet 9 pentuetta.

Koiramme ovat perheenjäseniä ja asuvat kodissamme. Mielekäs toi-
minta ja monipuoliset harrastukset takaavat koirillemme onnellisen ja
iloisen elämän. Vietämme paljon aikaa koiriemme kanssa uusia asioi-
ta opetellen ja kaikkea mukavaa puuhaillen. Omaa ja koiriemme osaa-
mista mittaamme kokeissa.

Harrastuksiimme kuuluvat tottelevaisuus- (toko), jäljestys- (mejä) sekä
rodunomaiset (nou/nome) kokeet. Olemme myös tutustuneet palvelus-
koirapuoleen ja näyttelyissäkin pistäydymme silloin tällöin.

Kasvatustyömme päämääränä on monipuolinen harrastuskoira - terve,
hyväluonteinen ja ulkomuodoltaan kaunis labradori, joka suoriutuu ro-
dulle ominaisista työtehtävistä. Jalostusyhdistelmät suunnittelemme
huolella sukusiitosta ja matadorijalostusta välttäen. Jalostuskoirat tutki-
taan aina etukäteen perinnöllisten sairauksien osalta. Pyrimme käyttä-
mään jalostukseen terveitä koiria, joiden taustat tunnemme.

Ominaisuudet, jotka tekevät labradorista hyvän metsästyskoiran, tekevät
siitä oivallisen kumppanin myös moneen muuhun harrastukseen. Ter-
veyden ja mukavan luonteen lisäksi jalostuskoiralla tulee olla hyväksytty
tulos noutajien taipumuskokeesta (NOU1) sekä näyttelystä vähintään
arvosana erittäin hyvä (EH). Kaikki muut tulokset nostavat luonnollisesti
jalostuskoiran arvoa.

Pentueita meillä on harvakseltaan. Pennut syntyvät ja kasvavat kodis-
samme tottuen alusta alkaen ihmisten ja toisten koirien seuraan. Tu-
tustutamme pennut dummyyn, riistaan ja noutamiseen sekä opetamme
luoksetulon pillillä.

Luovutamme pennut madotettuina, tunnistusmerkittyinä, eläinlääkärin
tarkastamina ja terveystodistuksella varustettuina. Jokainen pentu saa
mukaansa dummyn, noutajataluttimen ja pillin sekä huolella laaditun,
kattavan rotukohtaisen pentuoppaan. Uudet harrastajat liitämme jäse-
niksi Labradorinnoutajakerhoon, Suomen Noutajakoirajärjestöön sekä
paikalliseen noutajayhdistykseen.

Haluamme mielellämme pitää kasvattiemme omistajiin yhteyttä ja tar-
joamme apua sekä tukea niin koulutuksessa kuin ongelmatilanteissa.
Järjestämme pentutapaamisia sekä treenitilaisuuksia, joissa tutustu-
tamme uudet pennunomistajat rodulle ominaisiin harrastuksiin ja toi-
mintaan.

Olemme suorittaneet kasvattajan perus- ja jatkokurssin. Olemme totte-
levaisuuskoulutusohjaajia, koetoimitsijoita tokossa sekä toko-liikkeen-
ohjaajia. Susanne on myös nou/nome -koulutusohjaaja sekä -koetoi-
mitsija. Lisäksi Susanne on suorittanut jalostusneuvojan perus- ja jat-
kokurssin sekä kehäsihteerikurssin. Meillä kummallakin on myös met-
sästyskortti.

Kuulumme seuraaviin yhdistyksiin: Suomen Kennelliitto, Labradorinnoutaja-
kerho
, Labrador Retrieverklubben (Ruotsi), Suomen Noutajakoirajärjestö,
Auran Nuuskut, Kanta-Hämeen Noutajakoirayhdistys, Pirkanmaan Noutaja-
koirayhdistys
, Päijät-Hämeen Noutajakoirayhdistys, Salon Seudun Noutajat,
Suomen Metsästysnoutajat, Inkoon koirakerho Canidae, Varsinaiset Viipot-
tajat
, Action Dogs, Koirakerho Sopu, Hakunilan Seudun Koiraharrastajat,
Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki ja SuKoKa.

Olemme Suomen Kennelliiton sitoumuskasvattajia ja noudatamme koi-
ranpidossamme sekä kasvatuksessamme Kennelliiton määrittelemiä
periaatteita.


Alkuun